Tytuł. Klik

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów kontaktowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkółka Piłkarska PIKI NIP 583-316-17-35 z siedzibą w 80-180 Gdańsk, ul. Konrada Guderskiego 2D/11.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości nawiązania kontaktu z naszej strony

SPONSORZY

PARTNER

JOB2SEA logo_2000x571.jpg
Scan Con Group logo 9f1314.jpg